Úgy tartják, hogy a tervezési fázisban hozott döntések képesek a leghatékonyabban befolyásolni pozitív irányban a projekt gazdaságosságát és egyéb mutatóit. Magyarul: a nem megfelelő gondossággal megtervezett munka később sokszorosan megbosszulja hanyagságunkat vagy lustaságunkat.

Könnyen mondjuk, hogy tervekre, szakértőre nincs szükség, a kivitelező úgyis jobban tudja, mit hogyan kell csinálni. „100 ilyet építettem már és egy sem dőlt össze”, vagy „ha beletennénk azt a vasmennyiséget, amit a statikus kiszámolt, nem férne a zsaluba a beton!” Bizonyára Ön is hallott már efféle okfejtéseket. A tervezők azonban nem véletlenül számolnak és rajzolnak úgy, ahogy. Figyelembe veszik azokat a tényezőket is, amikről a „szaki” még csak nem is hallott. Szemlélete komplex és átfogó. Nem véletlenül születnek a különböző szabványok és irányelvek (EUROCODE, MSZ/EN, RiLi-SIB, stb), melyek a szakszerű tervezés alapját képezik.

A jó terv figyelembe veszi az építtető igényeit és ennek függvényében, ennek alárendelve ad korszerű, optimális műszaki megoldásokat, legyen az szépészeti(építészet, belsőépítészet), épületszerkezeti(vízszigetelési csomópontok, homlokzatburkolat rögzítés, stb) vagy statikai(pl. födémterv) munkarész.

Mindenképp tervezői egyeztetés, tervezői feladat-meghatározás szükséges egy nagyobb javítási, átalakítási munka tendereztetése előtt is. Gyakran találkozunk rossz műszaki tartalommal elkészített társasház korszerűsítésre beadott pályázatokkal, ajánlatokkal melyek ráadásul nem azonos műszaki tartalommal készültek. Ezen projektek előkészítési fázisában alkalmazott tervező az építtetőnek súlyos milliókat és hónapokat tud spórolni. A szaktervező vagy építési szakértő által elkészített terv alapján a tendereztetés, vagy akár az egyszerű kivitelezés jóval egyszerűbb és biztonságosabb. A kivitelezőtől nem várhatjuk el, hogy komplex épületszerkezeti összefüggéseiben lásson egy problémát. Ennek – tapasztalataink alapján- gyakran hibás kivitelezés, műhelymegoldások és indokolatlanul magas pótmunka költségek lesznek a következményei.

A tervező vállalja a felelősséget a terv szakszerűségéért, a kivitelező pedig a tervek precíz megvalósításáért. Lehet ennél egyszerűbb?

Projektlebonyolítás, projektkoordináció

Projekteket azóta terveznek, mióta az emberek nagyobb feladatokat közösen végeznek. Legyen szó egy hadjárat megtervezéséről és felszereléséről, egy templom vagy családi ház megépítéséről, elképzelhetetlen, hogy az egyes emberek, cégek munkáját ne hangolnánk össze. A bonyolító általában az építtető általános megbízottja, az építtető és a beruházás-lebonyolító közötti megbízási szerződésében meghatározott építtetői feladatokat látja el, az építési beruházás megvalósításának koordinálást végzi, ideértve különösen szerződések megkötését és előkészítési feladatok ellátását.

A jó lebonyolító/koordinátor:

  • tisztában van a megrendelői igényekkel, azok megvalósításához szükséges eszközökkel
  • ismeri, érti a projekt résztvevőinek feladatait
  • precíz, pontos, megbízható
  • kivitelezői, esetleg tervezői tapasztalattal is rendelkezik
  • ismeri a korszerű technológiákat, anyagokat
  • szükség esetén idegen nyelven is tárgyal
  • felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik

Kis és közepes méretű projektek (családi ház építés, bővítés) kapcsán gyakran találkozunk azzal a helyzettel, ahol az építtető, mint laikus megrendelő nem képes koordinálni a számára végzett építési munkát. Egy laikus számára a kapott árajánlatok mérlegelése, szakmai szintű összehasonlítása, vagy akár a tervezési program összeállítása is komoly kihívást jelent. A koordinátor, vagy „mérnök” segíteni tud a vállalkozók, alvállalkozók kiválasztásában, a szerződések megkötésében, anyagválasztásban, a kész munka átvételében, vagy akár a használatbavételi engedély lebonyolításában.

Nem mindegy, hogy az építtető egyedül, vagy egy szakmailag felkészült társsal együtt jelenik meg a vállalkozók előtt. A szakmai konzultációkon releváns kérdésekkel, építő kritikával vagy akár műszaki javaslatokkal lehet a kivitelezők munkáját a helyes irányba terelni, a projekt folyamatát határidőn belül, műszakilag magas színvonalon tartani. A koordinátornak nem szükséges e-naplós bejegyzéseket tenni vagy műszaki ellenőri jogosultságot adni, ő egyszerűen a megrendelő érdekeit képviselő műszaki szakember.

A projektkoordinátor jelenléte nem helyettesíti a kiviteli tervek elkészítését, vagy a javasolt számú tervezői művezetés megtartását, de nem zárja ki a jogszabály által esetlegesen előírt - építési napló bejegyzésekre is jogosult - műszaki ellenőr felfogadását. Ezen szereplők feladatkörébe, ill vállalási árába csak a legritkább esetben fér bele a szó szoros értelmében vett megrendelői támogatás.

Ismerjük a „mesterek” által előszeretettel alkalmazott egyszerűsítési trükköket, tudjuk, hogyan kell kinéznie egy 1.osztályú minőségben kivitelezett lapburkolatnak, és tisztában vagyunk vele, mi tervezői- és mi kivitelezői felelősség körébe tartozó probléma.

Egy jó projektmenedzser vagy koordinátor az esetlegesen elkövetett kivitelezési hibák töredékébe kerül, és rengeteg hibás döntéstől, stressztől tudja megkímélni a megbízót.

 

project management. projekt koordináció, lebonyolítás